headline
The buildings are totally weatherproof in the range - 30 to + 60 grades Celsius and very much against mechanical damage. (CYCLIC TESTED!)

Stavby jsou absolutně odolné vůči povětrnostním vlivům v rozmezí – 30 až + 60 stupňů Celsia a ve velké míře proti mechanickému poškození.(CYKLICKY TESTOVÁNO ! )

Die Gebäude sind absolut wetterfest Bereich - 30 bis + 60 Grad Celsius und sehr widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigung. (PERIODISCH GETESTET!)

Naturstone bridges - Mosty z přírodního pískovce - Natursandsteinbrücken

Kits for building bridge vault. - Stavebnice mostních oblouků. - Baukasten von Brückenbögen.

Art.No. View Description
10 21 Stone bridge model k - 02a Bridge vault - width 187,5 mm, thickness 25 mm
Mostní klenba průměr oblouku 187,5mm, tlouštka stěny 25mm
Brückenbogen von Durchmesser 187,5 mm. Wandstärke 25 mm.
e-shop:
10 22 Garden railways bridge k - 02b Bridge vault - width 200 mm, thickness wall 25 mm
Mostní klenba průměr oblouku 200 mm, tlouštka stěny 25 mm
Brückenbogen von Durchmesser 200 mm. Wandstärke 25 mm.
e-shop:
10 23 Bridge stone k - 02c Bridge vault - width 275 mm thickness 25 mm
Mostní klenba průměr oblouku 275 mm, tlouštka stěny 25 mm
Brückenbogen von Durchmesser 275 mm. Wandstärke 25 mm.
e-shop:
10 40 Garden railways bridge sandstone Bridge vault - width 400 mm thickness 25 mm
Mostní klenba o průměru oblouku 400 mm. Tloušťka stěny 25 mm.
Brückenbogen von Durchmesser 400 mm. Wandstärke 25 mm.
e-shop:
10 03 Garden railways bridge sandstone Door vault - width 85 mm thickness 25 mm
Klenba brány o průměru oblouku 85 mm. Tloušťka stěny 25 mm.
Türbogen von Durchmesser 85 mm. Wandstärke 25 mm.
e-shop:
10 04 Garden railways bridge sandstone Window vault - width 55 mm thickness 25 mm
Okenní klenba o průměru oblouku 55 mm. Tloušťka stěny 25 mm.
Fensterbogen von Durchmesser 55 mm. Wandstärke 25 mm.
e-shop:
Instruction arch bridges STEP 1 STEP 2

Návod na stavbu klenby mostu ČÁST 1 ČÁST 2

Anweisungen für den Aufbau der Bogenbrücke.TEIL 1 TEIL 2Art.No.: View Description
40 01 opěrná zeď Completed segments buttress walls, to pillars build of steel bridges, or as a pillar of sandstone vaults. .
Hotové segmenty opěrných zdí, k výstavbě pilířů ocelových mostů, nebo jako pilíře pro mostní oblouky z pískovce.
Fertige Segmente Stützmauern, für den Pfleiren Bau für Stahlbrücken oder Sandsteinbögen.
180x145x25 mm APLIKATION

e-shop:
40 02 opěrná zeď APLIKATION
Buttress walls of natural sandstone 152 x 145 x 25 mm, two pieces.
Opěrné zdi z přírodního pískovce 152x145x25 mm, dva kusy.
Stützmauern natürlicher Sandstein 152 x 145 x 25 mm, zwei Stücke.
e-shop:
40 03 opěrná zeď Buttress walls of natural sandstone 264 x 145 x 25 mm, two pieces.
Opěrné zdi z přírodního pískovce 264x145x25 mm, dva kusy.
Stützmauern natürlicher Sandstein 264 x 145 x 25 mm, zwei Stücke.
APLIKATION
e-shop:
40 08 prodloužení pilíře Extension of the pillars of the bridge Art.No.:30 02, two pieces.
Prodloužení pilířů mostu Art.No.: 30 02,dva kusy.
Verlängerung der Pfeilerbrücke Art.No.:30 02, zwei Stücke.
APLIKATION
e-shop:
40 09 prodloužení pilíře Extension of the pillars of the bridge Art.No.:30 01 and 31 01, two pieces.
Prodloužení pilířů mostu Art.No.: 30 02,dva kusy.
Verlängerung der Pfeilerbrücke Art.No.:30 01 und 31 01, zwei Stücke.
APLIKATION
e-shop:
40 10 prodloužení pilíře Extension of the pillars of the bridge Art.No.:30 03, two pieces.
Prodloužení pilířů mostu Art.No.: 30 03,dva kusy.
Verlängerung der Pfeilerbrücke Art.No.:30 03, zwei Stücke.
APLIKATION
e-shop:
40 05 propustek Culvert aqueduct for garden-railways G scale - 180 x 80 mm
Propustek.
Durchlass.
DETAIL
e-shop:
40 06 propustek Culvert aqueduct for garden-railways G scale - 230 x 90 mm
Propustek.
Durchlass.
e-shop:
40 12  pillars of bridge  Sandstone pillars bonded, 145 mm high, 4 pcs.
Pískovcové slepené sloupy 145 mm vysoké, 4 ks.
Der Sandstein Pfeiler der Brücke, Höhe 145 mm, 4 St.
Aplication:
50 01 traťový rozvaděš Outdoor switchboard.The finished model.
Traťový rozvaděč.Hotový model.
Kabelhaus.Das fertige Modell.
50 02
50 03
Model transformač stanice Transformation Station - 50 02 lenght 320 mm / 50 03 lenght 425 mm .Buildings are designed particularly for the placement of electronic equipment and terminal.The finished model. Dimension:
Transformátorová stanice 50 02 výška 320 mm / 50 03 výška 425 mm. Stavby jsou určené zejména pro umístění elektronických zařízení a svorkovnic.Hotový model.
Rozměry:
Umspannwerk 50 02 Höhe 320 mm / 50 03 Höhe 425 mm. Die Gebäude sind vor allem für die Lage von elektronischen Geräten und Anschlüssen ausgelegt. Das fertige Modell.
Abmessungen:
DETAIL:
50 04 strážní domek Gatehouse.The finished model.
Dimension
Strážní domek.Hotový model.
Rozměry
Torhause.Das fertige Modell.
Abmessungen
50 06 sklad Storage building with sliding doors and a ramp.The finished model.
Dimension
Budova skladu s posuvnými vraty a rampou.Hotový model.
Rozměry
Lagerhalle mit Schiebetüren und eine Rampe.Das fertige Modell.
Abmessungen
50 08 nádraží Station building.The finished model.
Dimension
Budova nádraží.Hotový model.
Rozměry
Bahnhofsgebäude.Das fertige Modell.
Abmessungen
50 09 nádraží Station building.The finished model.
Dimension
Budova nádraží.Hotový model.
Rozměry
Bahnhofsgebäude.Das fertige Modell.
Abmessungen
60 01 relief budov Reliéf budovy
TOPlist